The Ghan, NT. © Tourism NT

Rute Ghan

Map of itinerary - The Ghan, SA
The Ghan, NT. © Tourism NT
The Ghan, Northern Territory
The Ghan, Finke River, NT. © Tourism NT
The Ghan, Finke River, Northern Territory
Mataranka, NT. © Tourism NT
Mataranka Thermal Pools, Northern Territory