The Overland Track, Cradle Mountain-Lake St Clair National Park, TAS. © Tourism Tasmania

Siete días en Tasmania

Cradle Mountain, Cradle Mountain Lake St Clair National Park, TAS. © Tourism Tasmania & Geoff Murray
Hobart, TAS. © Tourism Tasmania

Hobart, Tasmania

Strahan, TAS. © Tourism Tasmania & Dan Fellow

Strahan, Tasmania

Gordon River Cruise, Macquarie Harbour, TAS. © Tourism Tasmania & Rob Burnett

Gordon River Cruise, Macquarie Harbour, Tasmania

Overland Track, Waterfall Valley, Cradle Mountain-Lake St Clair National Park, TAS. © Tourism Tasmania & Don Fuchs

Overland Track, Waterfall Valley, Cradle Mountain-Lake St Clair National Park,Tasmania

Tasmania Devil, Devils @ Cradle, Tasmanian Devil Sanctuary, Cradle Mountain, TAS. © Tourism Tasmania & Devils @ Cradle

Tasmania Devil, Devils @ Cradle, Tasmanian Devil Sanctuary, Cradle Mountain, Tasmania

Wineglass Bay Track, Mt Amos, Freycinet National Park, TAS. © Tourism Tasmania & John de la Roche

Wineglass Bay Track, Mt Amos, Freycinet National Park, Tasmania

Wineglass Bay, Freycinet National Park, TAS. © Tourism Tasmania & Geoffrey Lea

Wineglass Bay, Freycinet National Park, Tasmania